LOKASYON
ARA

GELİŞİM TAKİPLİ OYUN GRUPLARI

 

ÇocukUs Gelişim Takipli Oyun gruplarında 12 aydan itibaren miniklerimizin gelişimini oyun aracılığı ile desteklemeyi hedefliyoruz. Birbirine yakın aylardaki arkadaşlarıyla bir arada olmalarına dikkat ediyor, gelişim alanlarını destekleyici içerikler hazırlıyoruz. Oyun gruplarımıza kaydolduğunuzda uzman psikologlarımız tarafından yapılan gelişim değerlendirme testlerinin sonuçlarını ailelerle paylaşıyor, düzenli geri bildirimlerle süreci izlemelerini sağlıyoruz.
Uzman psikologlarımızın her ay düzenli olarak yaptığı Aile Paylaşım Saatinde, önceden belirlenmiş tuvalet alışkanlığı, uyku alışkanlığı, sınır koyma gibi konularda bilgi ve öneri alışverişinde bulunuyor, çocuklarımızın sağlıklı gelişimine rehberlik ediyoruz.
ÇocukUs Gelişim Takipli Oyun Grupları programında, yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak derecelendirilmiş etkinlikler, çocukların ilgilerini canlı tutmak amacıyla farklı alanlarda uygulanıyor.


a. Dikkat ve Algı


Dikkat, fizyolojik ve psikolojik enerjinin bir nokta üzerinde toplanmasıdır. İlgi duyulan konu üzerinde dikkatin toplanması daha kolaydır. Bu nedenle çocukların yaş gruplarına uygun çalışmalara yer verilmesi, dikkat ve algının geliştirilmesi için önemlidir.
ÇocukUs Gelişim Takipli Oyun Gruplarımızda 20 aydan itibaren çocukların, dikkatlerini geliştirerek daha iyi odaklanmalarını sağlamak amacıyla işitsel, görsel ve seçici dikkat çalışmalarına yer veriyoruz. Buna ek olarak, dil gelişimini desteklemek adına özel çalışmalarımız da bu grupta yer alıyor.


b. Yaratıcılık ve Keşif


Bütün çocuklar yaratıcı ve araştırmacıdır. Dil gelişimlerine paralel olarak kendilerini ifade etmeye, soru sormaya ve öğrenmeye de oldukça heveslidirler. Çocukların araştırma yapmasına fırsat vermek, merak etmesini ve soru sormasını desteklemek, çevresindeki malzemeyi değişik şekillerde kullanması için yönlendirmek, sözcüklerden yararlanarak hayal kurmaya ve farklı roller canlandırmaya, kısacası yeni şeyler öğrenmesi için cesaretlendirmek çocukta var olan yaratıcılığın gelişmesini sağlar.
Gelişim takipli oyun gruplarımızda, çocuklarımızın yaratıcılıklarını desteklemek için çevrelerine çeşitli işitsel, görsel ve dokunsal uyaranlar ekliyor, onları merak etmeye ve keşfetmeye yönlendiriyoruz.


c. Hayat Bilgisi


Çocuklarımızın sosyal ve duygusal gelişimlerinde, yaşıtlarıyla bir arada olmak kadar kendi ilgi ve yönelimlerini ortaya koyabilmek, temel yaşamsal becerileri öğrenmek ve kullanmak da oldukça önemlidir. Bu amaca özel olarak tasarlanmış olan drama odamızda, çocuklarımızın özgürce oyun oynamasının yanı sıra, yaşlarına uygun olarak kalabalık içinde kendini ifade edebilme, işbölümü ve paylaşma, verilen rollere uyumlu davranışlar sergileme gibi becerileri kazanılmasına yönelik etkinlikler uyguluyoruz.


d. Hareket Eğitimi


Doğumlarından itibaren hareket yoluyla çevrelerini keşfeden çocuklar, emekleme ve yürüme dönemiyle birlikte beden farkındalığını kazanmaya başlar. Çocuklarda yürüme, koşma, sıçrama gibi temel hareketlerin yanı sıra eğilmek, elle bir nesneyi fırlatmak gibi becerilerin de erken yıllardan itibaren desteklenmesi, diğer gelişim alanlarını da doğrudan etkiler.
Gelişim takipli oyun gruplarımızın hareket eğitiminde gerek spor odamızda gerekse sokağımızda yaşlarına uygun etkinlikleri parkurlar ve hareket odaklı oyunlar aracılığıyla yaptırıyor; beden farkındalığı, denge, koordinasyon, çabukluk gibi becerileri geliştirmelerini hedefliyoruz.


e. Nostaljik Sokak Oyunları


Çoğu ebeveynimizin çocukluğunda sokaklarda, geniş oyun alanlarında rahatça oyun oynama şansı vardı. Maalesef çocuklarımız bu konuda bizim gibi şanslı değil. Şehirleşme ve değişen toplumsal yapı ile birlikte artık çocuklar dışarıda oyun oynayamıyor ve eski sokak oyunları unutuldu. Oysaki bu sokak oyunları, çocuğun gelecek yaşantısında gerekli olacak her türlü bilgi ve beceriyi kazandırmada hazırlık niteliği taşıyor. Çocuklar arkadaşları ile oyun oynamaya başladığı zaman toplumsal ilişkileri de öğrenmeye başlıyor ve oyunlarla birlikte yüklendiği rolün üstesinden gelebilmek için sorumluluk duyguları artıyor.
Biz de gelişim takipli oyun gruplarımızda çocuklarımızın nostaljik oyunları öğrenmesi için geniş alanımızda özel bir zaman ayırıyoruz. Yerden yüksek, saklambaç, körebe, elim sende, uçak, mendil kapmaca, yağ satarım, sek sek, halat çekmece, ip atlama gibi oyunları hep birlikte keyifle oynuyoruz.